CompositesAmerican Architectural Manufacturers Association

Contact Advanced Fiber Products

Advanced Fiber Products
2970 Luoyang Avenue
La Crosse, WI 54601
Tel: 608.796.0800
Fax: 608.796.1852
Email: info@afpfiberglass.com
Website: www.afpfiberglass.com

 

Request Information


View Larger Map

Chuck LinnellPresident and CFOFiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 224
clinnell@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
  FiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 225
jnommensen@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
Jon NommensenPresident and CEO
 
Jodi MuellerCustomer ServiceFiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 221
jmueller@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
  Katie BaumbichCustomer ServiceFiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 222
kbaumbich@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
 
Todd BoettcherEngineeringFiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 226
tboettcher@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
 

 FiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 233
bstewart@afpfiberglass.com 

Ben StewartEngineering

       

 
Greg StenbergEngineering FiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 230
gstenberg@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
  Duane DaileyPlant ManagerFiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 227
ddailey@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
 
Deb HuffFront DeskFiberPro, Inc
2970 Luoyang Ave.
La Crosse, WI 54601
PH 608-796-0800
1-800-334-4210
FX 608-796-1852
Tel: Ext. 221
dhuff@afpfiberglass.com
www.afpfiberglass.com
   

back to top